Angelababy 佩戴宝曼兰朵珠宝亮相

Angelababy 佩戴宝曼兰朵珠宝亮相

日前,Angelababy佩戴意大利高级珠宝POMELLATO宝曼兰朵亮相百度周年庆典,“跑娘”摇身新晋“度娘”,成为百度首位代言人。来自Pomellato经典系列的至臻美物与之共赏喜悦…
1 / 1