GHM 奠定其亚洲最佳度假村的地位

GHM 奠定其亚洲最佳度假村的地位

GHM 旗下物业The Legian、The Datai、The Nam Hai及The Chedi Chiang Mai入选《Smart Travel Asia》的「亚洲25大消闲酒店及度假村」之列,定下其为亚洲最佳度假村的地位。
GHM酒店集团 积极拓展业务版图

GHM酒店集团 积极拓展业务版图

GHM(General Hotels Management)于业内享负盛名,专门于世界各地构思、发展及营运尊贵时尚酒店及度假村。GHM集团现时积极拓展业务版图,于全球拥有最少9个正在建设中物…
2 / 2