Lily James 作客《The EDIT 颇以为然》

Lily James 作客《The EDIT 颇以为然》

作为好莱坞最具人气的新起之秀,英国女演员 Lily James作客NET-A-PORTER.COM 颇特女士 时尚电子周刊《The EDIT 颇以为然》,分享自己在演艺事业之初的艰难、在街上不被认…
1 / 1