PRADA 正式进驻知名奢侈电商Mytheresa

PRADA 正式进驻知名奢侈电商Mytheresa

知名奢侈零售电商mytheresa.com宣布意大利著名奢侈品牌PRADA即将正式入驻。自2016年7月15日起,消费者可以在mytheresa.com网站购买到PRADA成衣,包袋及配饰系列。
1 / 2